Pressupostos i plantilles


Pressupostos, plantilles i calendaris fiscals de l'Ajuntament de Mura i els seus ens adscrits.

En aquesta pàgina trobareu tot allò publicat al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris...), a les plantilles, així com també els calendaris fiscals de l'exercici en curs.

Accedir a la informació oficial de l'Ajuntament de Mura

Darrera actualització: 15.12.2020 | 13:58
Darrera actualització: 15.12.2020 | 13:58