Especiès de flora en perill d'extinció

Dijous, 13 de maig de 2021 a les 00:00

Plantes amenaçades incloses al terme municipal de Mura

Algunes espècies de la flora catalana es troben en situació de risc de desaparèixer a curt o mig termini, ja que n’hi ha pocs individus i poques poblacions que, a més, estan exposades a alguns riscos. Per aquest motiu, cal dur a terme accions per conservar-les i el primer pas és la seva protecció legal. Així, l’any 2008 es va aprovar a Catalunya el Catàleg de flora amenaçada (Decret 172/2008, de 26 d'agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya). El Catàleg va ser revisat l’any 2015 (Resolució AAM/732/2015, de 9 d'abril, per la qual s'aprova la catalogació, descatalogació i canvi de categoria d'espècies i subespècies del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya) i, actualment, conté una llista de 326 espècies amenaçades, de les quals 109 estan considerades “en perill d’extinció” i la resta, “vulnerables”.

El Decret estableix les mesures de conservació de les espècies i subespècies catalogades. A més, defineix el règim jurídic de protecció necessari per tal d'assegurar-ne la seva conservació i recuperació, d'acord amb els valors ecològics que posseeixen i les amenaces que pateixen. Al seu article 2 se centra en la prohibició de qualsevol actuació no autoritzada amb el propòsit o resultat de destruir-les, mutilar-les, tallar-les o arrancar-les, així com la recol·lecció de les seves llavors, pol·len o espores; posseir-les, naturalitzar-les, transportar-les, comercialitzar-les, exposar-les a la venda o importar-les; alterar-ne l'hàbitat, afectant negativament les seves poblacions. També s'ha de tenir en consideració l'impacte sobre les espècies o subespècies catalogades en els tràmits d'avaluació d'impacte ambiental referits a projectes que puguin tenir-hi incidència, tot evitant-ne l'impacte o adoptant les mesures correctores.

Cuidem-ho entre totes!

Podeu consultar les plantes amenaçades adjuntades a la mateixa notícia.

Darrera actualització: 14.05.2021 | 08:47