Especiès de flora en perill d'extinció

Dijous, 13 de maig de 2021

Plantes amenaçades incloses al terme municipal de Mura

Algunes espècies de la flora catalana es troben en situació de risc de desaparèixer a curt o mig termini, ja que n’hi ha pocs individus i poques poblacions que, a més, estan exposades a alguns riscos. Per aquest motiu, cal dur a terme accions per conservar-les i el primer pas és la seva protecció legal. Així, l’any 2008 es va aprovar a Catalunya el Catàleg de flora amenaçada (Decret 172/2008, de 26 d'agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya). El Catàleg va ser revisat l’any 2015 (Resolució AAM/732/2015, de 9 d'abril, per la qual s'aprova la catalogació, descatalogació i canvi de categoria d'espècies i subespècies del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya) i, actualment, conté una llista de 326 espècies amenaçades, de les quals 109 estan considerades “en perill d’extinció” i la resta, “vulnerables”.

El Decret estableix les mesures de conservació de les espècies i subespècies catalogades. A més, defineix el règim jurídic de protecció necessari per tal d'assegurar-ne la seva conservació i recuperació, d'acord amb els valors ecològics que posseeixen i les amenaces que pateixen. Al seu article 2 se centra en la prohibició de qualsevol actuació no autoritzada amb el propòsit o resultat de destruir-les, mutilar-les, tallar-les o arrancar-les, així com la recol·lecció de les seves llavors, pol·len o espores; posseir-les, naturalitzar-les, transportar-les, comercialitzar-les, exposar-les a la venda o importar-les; alterar-ne l'hàbitat, afectant negativament les seves poblacions. També s'ha de tenir en consideració l'impacte sobre les espècies o subespècies catalogades en els tràmits d'avaluació d'impacte ambiental referits a projectes que puguin tenir-hi incidència, tot evitant-ne l'impacte o adoptant les mesures correctores.

Cuidem-ho entre totes!

Podeu consultar les plantes amenaçades adjuntades a la mateixa notícia.

Darrera actualització: 14.05.2021 | 08:47