Nou impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

Dijous, 29 d’abril de 2021

Enguany s’implantarà el nou impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

Un tribut de fiscalitat verda, la recaptació del qual es destinarà íntegrament a accions de millora de l’entorn i del transport públic, a fomentar les energies renovables i els vehicles nets, i a impulsar la mobilitat sostenible, la gestió dels parcs naturals i la recerca. Com sabeu, aquest impost afectarà les persones (físiques i jurídiques) que siguin titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya el 2020. I, també, les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que hi tinguin un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats el 2020. El padró de vehicles que tributen per l’impost es podrà consultar a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya a partir de l’1 de maig del 2021.

Actualment, ja podeu consultar la informació general relacionada amb l’impost a https://atc.gencat.cat/ca/tributs/impost-emissions-vehicles/.

Darrera actualització: 30.04.2021 | 14:42