Posada en marxa pilones per a la regulació del trànsit

Dilluns, 1 de febrer de 2021

Posada en funcionament de pilones mòbils per restringir l'accés al nucli urbà de Mura

Aquest ajuntament té la intenció de posar en funcionament les pilones a partir del dia 12 de març de 2021. Per poder accedir amb vehicle a l’interior del nucli urbà de Mura on el trànsit està totalment o parcialment restringit, cal demanar una autorització municipal. Juntament amb l'autorització municipal es lliura a la persona sol·licitant un comandament a distància (previ pagament de la corresponent taxa).

Qui pot sol·licitar-ho:

  1. Persones empadronades
  2. Persones amb habitatge
  3. Persones amb allotjament en règim d’arrendament
  4. Activitats comercials
  5. Professionals liberals (amb la seu fiscal dins un carrer de l’illa)
  6. Persones que tinguin un aparcament de lloguer
  7. Familiars o cuidadors, d’una persona amb dependència o amb mobilitat reduïda empadronada.

El preu de la taxa per a obtenir el comandament es de 43,60€

Un cop presentada la sol·licitud i fet el pagament, es podrà recollir el comandament a partir de dos dies laborables en l’horari de l’Ajuntament de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i els dissabtes 20 de febrer i 6 de març de 10 a 14 h.

 

INFORMACIÓ SOBRE EL SEU FUNCIONAMENT

Es podran donar permisos temporals:

OBRES Les persones o empreses que tinguin llicencia d’obres podran sol.licitar l’accès a la zona, aquesta autorització no permetrà l’estacionament de cap vehicle, tan sols els propis i necessaris de càrrega i descàrega de material. Aquestes autoritzacions seràn temporals amb una durada pel mateix termini que la llicencia d’obres.

APARTAMENTS/ALBERGS: Els usuaris no podran gaudir sota cap concepte de cap autorització per accedir a l’illa. Tan sols podran accedir a l’illa els vehicles per dur a terme les operacions de càrrega i descàrrega imprecindibles no per estacionament.

SUPOSITS EXCEPCIONALS

Les persones usuaries de vehicles que no compleixin les autoritzacions descrites en els apartats anteriors, i que vulguin accedir dins de l’illa, hauran de sol.licitar-ho a l’ajuntament.

Aquesta sol.licitud s’haura de fer amb una antelació mínima de 24 hores laborals a l’accés.

 

Les pilones estaran obertes segons calendari escolar els dies Laborals de les 6 del matí a les 21.00 del vespre. Els caps de setmana les pilones estaran aixecades i només podran entrar vehicles autoritzats. L’horari començarà el divendres a les 21.00 h de la nit i acabarà el dilluns a les 6 del matí. Els dies festius d’entre mig de setmana també restaran tancades de les 9 del dia anterior al festiu i s’obrirà a les 6 del matí del dia posterior al festiu. No obstant , si per motius de seguretat o de qualsevol esdeveniment cultura, festiu, mercat, fires, etc., l’Ajuntament podrà tancar l’illa fora dels horaris assenyalats.

 

A l'apartat de tràmits trobaràs la informació necessària per fer la sol·licitud.

Darrera actualització: 4.02.2021 | 09:58