Prohibit el bany a la riera de Nespres al municipi de Mura

Divendres, 31 de juliol de 2020

Com a mesura de prevenció de la COVID-19

El brot de pandèmia produïda per l’expansió de la COVID-19, arreu del món ha provocat que enguany, tant  l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) com la Secretaria d’Agenda Urbana i Territori (SAUT), hagin previst implementar mesures i recomanacions addicionals a través d’un Protocol de mesures addicionals i preventives motivades per la COVID-19 per a la gestió de les aigües de bany, zones on es practica el bany, i serveis associats per tal de vetllar per la qualitat, seguretat i salubritat de les aigües de bany (d’acord amb el Reial decret 1341/2007, que transposa la Directiva 2006/7/CE i, alhora aportar també recomanacions i suggeriments per a la gestió dels serveis i l’espai físic a les platges (àmbit de competència municipal), i les zones on ocasionalment es practica el bany sense estar classificades com a aigües de bany (petits rius, gorgs, basses, etc.).

Una part del Protocol està destinada a criteris i recomanacions de gestió dels espais d’aigües interiors on s’hi practica el banys (però NO son considerades aigües de bany). Trams de rius, gorgs, basses etc, on puntualment s’hi aglutinen banyistes, però ni tenen una clara promoció del bany, ni es fa un control rutinari de la qualitat microbiològica de l’aigua.

En aquest cas la recomanació que es fa als Ajuntaments és que cal tenir present que en alguns llocs l’accés per un corriol estret fa impossible complir amb la distància de seguretat que cal mantenir com a mesura de prevenció de la COVID-19, o bé tampoc es pot complir a la zona de bany, per ser espais petits. En aquestS casos, aquest any, l’ajuntament pot prohibir el bany pel risc de coronavirus.  Aquests riscos i possibilitat de tancament s’han de tenir en compte sobretot en les zones on habitualment ja existeixen altres riscos intrínsecs com són la manca d’aparcament de vehicles a la zona del Carrer Sant Antoni o zones amb l’accés a la zona de bany a través de penya-segats que representen un important risc de caiguda.

Darrera actualització: 16.12.2020 | 14:22