Jutjat de Pau

La Justícia de Pau és el primer esglaó de l'organització judicial espanyola en el terme municipal corresponent. La missió del Jutjat de Pau és intentar conciliar els interessos enfrontats, essent un òrgan servit per jutges no juristes (llecs) que exerceixen funcions jurisdiccionals civils i penals en els casos que els atribueix la llei.

També compleix una funció de cooperació en la notificació de resolucions dels altres òrgans judicials de primera instància civil o penal.

El Registre Civil és l’òrgan jurisdiccional on s’inscriuen els fets i actes vitals de les persones que modifiquen el seu estat civil, la seva relació familiar i la seva identificació personal.

Funcions

El Jutjat de Pau s’encarrega, entre d’altres, dels temes següents:

  • Actes de cooperació judicial (exhorts), per evitar desplaçaments al cap del partit judicial.
  • Enjudiciaments i resolució de processos per faltes lleus.
  • Celebració d'actes de conciliació.

El Registre Civil s’encarrega, entre d’altres, dels temes següents:

  • Inscripcions de naixement, defunció, matrimoni, divorci
  • Inscripcions de tutela

C. Puiggili, s/n - 08278 Mura - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 317 226
Fax: 938 317 226
Adreça electrònica: mura@diba.cat
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 13.02.2020 | 12:08