PLE EXTRAORDINARI

Dijous, 15 de febrer de 2024 de 08:15 a 08:45

Punt d'ordre del dia Expedient

1 Aprovació conveni a subscriure entre la Diputació de

Barcelona i els Ajuntaments de Mura, Pont de Vilomara i
Rocafort i Talamanca per a la millora de la seguretat viària
del camí de Mura a Rocafort (BG-088), TTMM de Mura, el
Pont de Vilomara i Rocafort i Talamanca, d'acord amb les
previsions contingudes al Pla Zonal de la xarxa local de
carreteres de la Diputació de Barcelona


2 Aprovació del Pressupost General per a l'exercici de 2024 


3Aprovació inicial del projecte obra local ordinària Projecte
executiu d instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum
col·lectiu 35,2 kWp al Centre Cívic la Fabrica de Mura

4Aprovació del Conveni tipus d’adhesió al programa Anem al
teatre, organitzat per la Diputació de Barcelona en
col·laboració amb els ajuntaments, per als cursos 2024-25,
2025-26, 2026-27, 2027-28 a les comarques de l’Alt
Penedès, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el
Lluçanès, el Maresme, el Moianès i Osona.

5 Aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu d ampliació i
reforma de la zona esportiva municipal de Mura


6 Aprovació increment retributiu per increment del Salari
Mínim Interprofessional per al 2024 2024/3002/86

Darrera actualització: 13.02.2024 | 15:37