Procés participatiu del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

Avui, 22 d'abril del 2024, ha acabat el procés de participació del Pla d'Ordenació Urbanística de Mura.

Properament donarem informació de com s'ha desenvolupat el procés de participació.

 

Que és el POUM?

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és l’instrument de planificació que ordena urbanísticament tot el territori del terme municipal de Mura, incloent tant el sòl urbà que es troba construït, com tot aquell sòl no urbanitzable o les possibles zones de creixement, si és que s’estima necessari.

El POUM ha de vetllar per l’equilibri i la qualitat dels serveis i els equipaments, de l’espai públic, de l’habitatge, de les xarxes de transport i comunicacions o de l’activitat econòmica del municipi, entre d’altres coses. A més, cal definir un model que garanteixi l’equilibri entre les necessitats de creixement o transformació i la preservació dels recursos naturals i valors paisatgístics, històrics i culturals del municipi.

Al POUM, en definitiva, li correspon dibuixar el municipi que volem per a les generacions futures.

 

Perquè cal participar al POUM?

La redacció d’un POUM és llarga i complexa, i passa per nombroses fases de treball que avancen progressivament. Durant l’Avanç del POUM, que s’ha iniciat recentment, s’està desenvolupant un procés participatiu obert a la ciutadania amb l’objectiu que les persones que ho vulguin s’hi puguin implicar i fer-hi les seves aportacions.

És just en aquestes primeres etapes on esdevé rellevant obrir la mirada i incloure la percepció de les persones que viuen al municipi i que el coneixen de primera mà. Cal posar el focus en les seves vivències i les seves necessitats per tal de completar el treball tècnic que s’està fent, i aconseguir que el document resultant sigui el més acurat possible.

 

Qui pot participar-hi?

Totes les persones i/o entitats interessades en definir els criteris del nou model territorial de Mura.

 

Com podem participar-hi?

El procés participatiu obert s'inicia el març de 2024 i es preveu que s’allargui fins el maig. Existeixen dues vies per participar d’aquest procés.

Presencialment, assistint a alguna de les trobades que es celebraran.

En aquest espai web podeu consultar les dates i ubicacions de totes les sessions que es faran.  

Virtualment, a través d’aquesta plataforma i responent a l’enquesta d’opinió que podeu trobar AQUÍ (enllaç no disponible a partir del 22 d'abril de 2024).

 

ACCIONS PARTICIPATIVES

En aquest apartat trobareu tota la informació sobre les diferents accions participatives que es faran en el marc del procés participatiu.

SESSIÓ INFORMATIVA DEL POUM DE MURA

Tret de sortida del procés participatiu lligat a la redacció de l'Avanç del POUM, la sessió es realitzarà en dues parts.

La primera part de la trobada servirà per explicar què és el POUM i de quina manera s'hi podrà participar.

La segona s’articularà a través d’un debat que servirà per resoldre els dubtes que puguin sorgir, i recollir les primeres aportacions de les persones assistents sobre aquells temes que els preocupen i que es tracte en un document urbanístic com aquest.

Data: Dissabte 16 de març a les 18:00h

Lloc: Centre Cívic la Fàbrica

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

TALLER OBERT DE PROPOSTES DEL POUM

Es tracta d'una sessió oberta amb l'objectiu de recollir propostes vinculades al POUM per tal d'enriquir el contingut del document urbanístic.

L'activitat es desenvoluparà per taules rotatòries per tal que tothom tingui un espai on fer les seves aportacions, i on es tractaran els principals eixos de treball que són: espais lliures i equipaments, habitatge, territori i sostenibilitat ambiental, patrimoni, mobilitat i activitat econòmica.

Durant el taller l'equip dinamitzador anirà guiant el debat per tal d'obtenir propostes, debat i idees enriquidores.

Data: Divendres 22 de març a les 19:00h

Lloc: Centre Cívic la Fàbrica

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

PASSEJADA PARTICIPATIVA

Descripció: Es tracta d’una sessió oberta que es realitza sobre el terreny amb l’objectiu de recollir les percepcions i opinions de les persones usuàries de l’espai. El recorregut a l’aire lliure permet que l’anàlisi tingui una dimensió física, reconeixent l’espai i els elements que l’estructuren.

Es farà una primera part explicativa on es contextualitzarà l’acció. Tot seguit s'iniciarà la passejada, on l’equip dinamitzador anirà guiant el debat, recollint les aportacions de les persones assistents i vetllant pel correcte desenvolupament del mateix.

El recorregut contemplarà els espais més representatius segons les temàtiques pròpies del POUM (habitatge, equipaments, zones verdes, activitat econòmica, patrimoni, connectivitat…) posant èmfasi en aquells aspectes que es poden observar sobre el terreny.

Data: Dissabte 6 d’abril a les 11:00h. ATENCIÓ A AQUESTA NOVA DATA!

Lloc: L’inici de la passejada serà al Centre Cívic la Fàbrica

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

ENQUESTA D’OPINIÓ ON-LINE

Descripció: Enquesta d’opinió sobre els temes que es tracten en el POUM, tals com l’habitatge, els equipaments i les zones verdes, l’activitat econòmica, el tractament del sòl no urbanitzable o el patrimoni.

Podeu respondre-la clicant al següent ENLLAÇ (enllaç no disponible a partir del 22 d'abril de 2024).

Data: des del 19 de febrer al 21 d'abril de 2024.

 

SESSIÓ DE PRESENTACIÓ DE L’AVANÇ

Descripció: Un cop redactat l’Avanç del POUM caldrà que els representants polítics l’aprovin per Ple Municipal. Després s’obrirà un període d’exposició al públic i tothom qui ho vulgui podrà fer-hi suggeriments.

Durant aquestes dates es celebrarà la presentació del document d’Avanç on s’explicaran aquells aspectes rellevants i es resoldran els dubtes que puguin sorgir.

Data: Pendent de definir

Lloc: Pendent de definir

 

Publicat: 18 de febrer de 2024. Finalització: 22 d'abril de 2024.

 

 

Darrera actualització: 22.04.2024 | 12:13